lijst van symbolen

Home Hoger Volgende

 

Om te voorkomen dat er bij de gedistribueerde uitbouw van het museum grote verschillen optreden bij de gebruikte symbolen, houdt iedereen zich aan de afspraken en symbolen zoals die hier voorgesteld worden.

Deze afspraken en lijst van symbolen wordt ook aan de studenten meegedeeld zodat ze die als een algemene referentie kunnen gebruiken.

 

Enkele algemene afspraken

 

wiskundige symbolen komen in cursief vb. f, n (gebruik Times New Roman en symbol)
VectoriŽle grootheden geven we aan door een cursieve vette letter, vb. u
Complexe grootheden hebben betrekking op de voorstelling van de sinusoÔdale componenten. In het geval van dubbelzinnigheden wordt een streepje onder de grootheid getrokken :  u

Opsomming van de voornaamste grootheden met hun symbool, definitie en eenheden

De basis voor deze lijst is het ISO Document 31/VII - 1978 (E)

Grootheid

Symbool

Definitie, Eenheden, Opmerkingen
periode

T

tijdsduur in s, [s]
frequentie

f

f = 1/T  in hertz, [Hz] (=s-1)
cirkelfrequentie, pulsatie

w

w =  2 p f  in reciproke seconde, [s-1]
golflengte

l

in meter, [m]
cirkelgolfgetal

k

k = 2 p/ l in reciproke m, [m-1]
golfgetal

s

s = 1/ l in reciproke m, [m-1]
densiteit

r

massa per volume-eenheid, [kg/m3]
statische druk

p0 , ps

druk bij afwezigheid van geluidgolven in pascal, [Pa]
(ogenblikkelijke) geluiddruk

p

verschil tussen de ogenblikkelijke totale druk en de statische druk, [Pa]
(ogenblikkelijke) geluiddeeltjesverplaatsing

x, x

ogenblikkelijke verplaatsing van een deeltje van het medium t.o.v. zijn plaats bij afwezigheid van geluidgolven, [m]
(ogenblikkelijke) (geluid)deeltjessnelheid

u, u

u = ∂x/∂t , [m/s]
(ogenblikkelijke) (geluid)deeltjesversnelling

a

a = ∂u/∂t, [m/s2]
(ogenblikkelijke) volumesnelheid

q,U

ogenblikkelijke snelheid van de volumestroom t.g.v. de geluidgolf, [m3/s]
De voorgaande ogenblikkelijke grootheden worden dikwijls aangegeven door hun effectiefwaarde (eff) of gemiddelde kwadratische waarde (root mean square, rms). Daarbij wordt dikwijls dezelfde notatie aangehouden.
geluidsnelheid

c

voortplantingssnelheid van de geluidgolf, [m/s]
geluidenergiedichtheid

w,(E)

gemiddelde geluidenergie in een volume gedeeld door dat volume, [J/m3]
geluidenergiestroom, geluidvermogen

P,(W)

de geluidenergie die binnen een zeker tijdsinterval geleverd wordt, gedeeld door dat tijdsinterval, [W]
geluidintensiteit

I

voor ťťndimensionale geluidvoortplanting: de geluidenergiestroom doorheen een oppervlak loodrecht op de voortplan-tingsrichting, gedeeld door de oppervlakte;

voor meerdimensionale voortplanting geeft men de intensiteitsvector aan: , [W/m2]

karakteristieke impedantie van een medium

Z

in een punt van een medium en voor een vlakke voortplantende golf is dit de complexe voorstelling van de verhouding tussen de complexe voorstelling van de geluiddruk en de complexe voorstelling van de deeltjessnelheid; in een niet-dissipatief medium is Z = rc, [Pa.s/m].
specifieke akoestische impedantie

Zs

de complexe voorstelling van de verhouding tussen de complexe voorstelling van de geluiddruk en de complexe voorstelling van de deeltjessnelheid aan een oppervlak, [Pa.s/m]
mechanische impedantie

Zm

de complexe voorstelling van de verhouding tussen de complexe voorstelling van de kracht op een oppervlak of op een punt en de complexe voorstelling van de deeltjessnelheid op dat oppervlak of op dat punt, beide in de richting van de kracht, [N.s/m]
geluiddrukniveau

Lp

Lp = 20 log(p / po) in decibel, [dB]

(ref. po = 2 10-5 Pa)

geluidvermogenniveau

LW

LW = 10 log(W / Wo) in decibel, [dB]

(ref. Wo = 10-12 W)

geluidintensiteitsniveau

LI

LI = 10 log(I / Io)  in decibel, [dB]

(ref. Io = 10-12 W/m2)

snelheidsniveau

Lu

Lu = 20 log(v /vo) in decibel, [dB]

(ref. vo = 5 10-8 m/s, tenzij expliciet anders vermeld)

dempingscoŽfficiŽnt

d

indien een grootheid in functie van de tijd verloopt volgens dan is  d de dempingscoŽfficiŽnt, [s-1]
tijdconstante, relaxatietijd

t

t = 1/d  [s], met d  de dempingscoŽfficiŽnt
verzwakkingscoŽfficiŽnt

a

indien een grootheid in functie van de plaats verloopt volgens dan is a  de verzwakkingscoŽfficiŽnt en  b de fazecoŽfficiŽnt , [m-1]
voortplantingscoŽfficiŽnt

g

g = a + jb  [m-1]
weerkaatsingscoŽfficiŽnt

r,r

verhouding van de gereflecteerde tot de invallende geluidenergiestroom, dimensieloos
transmissiecoŽfficiŽnt

t

verhouding van de doorgelaten tot de invallende geluidenergiestroom, dimensieloos
dissipatiecoŽfficiŽnt

d

verhouding van de gedissipeerde tot de invallende geluid-energiestroom, dimensieloos
akoestische absorptiecoŽfficiŽnt

a

a = d  + t , dimensieloos
geluidverzwakkingsindex

R

R = 10log(1/t), dimensieloos, [dB]
equivalente absorptieoppervlakte van een oppervlak of van een voorwerp

A

De equivalente absorptieoppervlakte van een oppervlak of van een voorwerp in een diffuus geluidveld is de oppervlakte van een oppervlak met absorptiecoŽfficiŽnt gelijk aan 1, dat in het hetzelfde diffuse geluidveld en zonder diffractie-effecten hetzelfde vermogen zou absorberen, [m2].
nagalmtijd

T

tijd nodig om de geluidenergiedichtheid tot 10-6 maal de beginwaarde te laten afnemen na het onderbreken van de bron, [s].
viscositeitcoŽfficiŽnt

m

[kg/ms] (voor water bij 27 įC is m = 1.846 10-5 kg/ms)
effectieve lengte

leff

[m]

 

Indices bij het symbool L

Gezien de veelheid aan mogelijke indices voor het symbool L dat een niveau in dB voorstelt is het zinvol een algemene regel voor te stellen eerder dan alle mogelijke combinaties in het draaiboek op te nemen.

Constructie voor de index voor L:

<grootheid><weging><tijdsverwerking,tijdsduur>,<label>

waarbij:

<grootheid>=p|I|W|"niets"
<weging>=A|B|C|SI|"niets"|...
<tijdsverwerking,tijdsduur>=eq,1uur|95,15min|max,10min|...
<label>="getal"|"naam"|"octaafband"

 

Voorbeelden:
L A95,1uur,mp1
L Aeq,1min
L WA,125Hz

 

Problemen en vragen over deze WWW-pagina's? Mail naar [Pieter.Vandaele@intec.ugent.be]